Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2020

THƠ THỜI SỰ - Khấn Cầu Chúa Phật - Nhất HùngViêm phổi giết người, Corona
Hoành hành phát tán khắp Trung Hoa
Nhiều làng vắng lặng như làng chết
Lắm phố im lìm tựa phố ma
Biện pháp phòng ngừa, chưa rõ rệt
Thuốc men trị liệu, chửa tìm ra
Khấn cầu Chúa Phật thương nhân loại
Giúp chúng sanh tai khỏi nạn qua

Nhất Hùng

Hãy Thức Tỉnh 2.jpg
Ai Hữu Trách.jpg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét