Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

TÔI, VÀ HAI CON SÓC ĐÓI - Thơ Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

Inline image

Đông Hoa Đô đến nay chưa có tuyết
Có nắng vàng, và gió lạnh ngoài song
Đứng tựa cửa nhìn cỏ úa trên sân
Tôi bổng thấy cặp sóc màu xám sậm
Hai sóc đáng thương chắc là đói lắm
Con bới, con đào để tiềm thực phẫm.

Bổng một con hai tay cầm tai nấm
Xé làm đôi, chia sớt cho bạn đời
Tôi nghe lòng mình bâng khuâng cãm động.
Dù bên ngoài đang gió lạnh mùa Đông
Tôi  mang giày, mặc áo ấm ra sân
 Mang mấy mẩu bánh giúp cho hai sóc.

Tôi ném bánh  trên sân gần cặp sóc
Nấp sau thân cây, (để) không làm sóc sợ
Thấy bánh, hai sóc vô cùng mừng rỡ
Đứng trên hai chân quang sát chung quanh
Không thấy bóng tôi , hai sóc an tâm
Cùng chạy đến mang bánh về tổ ấm.

Đêm trở giấc, nghe lòng vui khôn tả
Nhớ nỗi mừng(của) cặp sóc sáng hôm qua.

   Hoa Đô, Đông 2019
     Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét