Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

NGÀN NĂM DẸP GIẶC HÁN NÔ - Thơ Vũ Đăng Khoa

Tao là con cháu Vua Hùng
Cha tao Lê Lợi mẹ là Triệu Nương
Tao thờ Trưng Trắc Trưng Vương
Phò Trần Hưng Đạo - Ngô Quyền - Quang Trung
Ông cha tao tấm lòng trung
Là vua một cõi trời Nam oai hùng
Lý Thường Kiệt đấng anh hùng
Đánh quân Nam Tống tan hồn gió bay
Nhà Trần một thưở hùng oai
Thiếu niên bô lão đập tan Cẩu thù
Vậy mà Khựa vẫn còn ngu
Tao đây coi Khựa là đồ Bệnh Phu
Chỉ phường bán nước hèn ngu
Gian manh đê tiện mới theo chúng mày
Từ ngày gian díu bọn bây
Đảng gian manh muốn dân tình diệt vong
Bây giờ dân đã sáng lòng
Hiểu ra đảng chẳng đến từ Việt Nam
Mà do một gã Hồ Quang
Là tên gian tế đến từ chi-na
Lưu manh quỷ quyệt gian tà
Giả làm Ái Quốc để lừa dân tao
Tà quyền hãy cút đi mau
Nếu không dân sẽ vùi thây chúng mày
Ngàn xưa Cẩu Khựa lũ bây
Xua Nam ăn cướp dập vùi dân tao
Ngờ đâu Nam quốc anh hào
Bao phen Cẩu Khựa hồn lìa xác thân
Bạch Đằng Giang cuộn sóng thần
Vùi thây Nguyên - Hán kẻ thù khiếp oai
Thăng Long Thành buổi nắng mai
Quân Thanh chết rạ thành Gò Đống Đa
Ngàn năm một bản hùng ca
Chi Lăng hào khí - oai hùng Xuơng Giang
Trống Đồng sách vỡ sang trang
Mê Linh Đông Hán tan tành xác thân
Thế sao Tập Cẩu ngu đần
Cút mau không sẽ tan hồn nghe con !
Ngàn năm một tấm lòng son
Ngàn năm xương máu chẳng sờn lòng đâu
Ngàn năm đất Việt bể dâu...
Cha ông tao quyết bảo tồn nhà Nam !
Kẻ nào bán nước hèn tham
Muôn dân nghiền nát chúng mày thành tro !

Vũ Đăng Khoa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét