Thứ Tư, 2 tháng 5, 2018

NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA - Thơ Trần Quốc Bảo

Inline image

Chao ôi ! …
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Qua cơn dâu bể, thấy mà thảm thương!
Bên thắng trận, lũ bất lương
Trả thù đến cả nắm xương dưới mồ

Rấp rào ngăn chận đường vô
Trồng cây rậm rịt, tựa hồ rừng hoang
Đập hư khu “Vành Khăn Tang”
Nhiều ngôi mộ bị san bằng mất ghi

”Đền Tử Sĩ” cỏ rậm rì
Tượng “Thương Tiếc” chúng phá đi lâu rồi!
Bôi lem luốc “Nghĩa Dũng Đài”
Biểu dương thú tính của loài cộng nô

Đục bia, chà đạp nấm mồ
Phóng tay hành động, côn đồ bất nhân!
Xúc phạm đến chốn tử phần
Hiện hình cộng phỉ, hung thần quỉ ma

Than ôi ! …
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Trong tay ác quỷ, thấy mà thảm thương!

Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
quocbao_30@yahoo.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét