Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

Chùm Thơ Á NghiSAO MÀ 
SẦU… SẨU SẦU SÂU!
*
Trích tuyển tập TÌNH CƯỜI NÈ ANH
*
-Sao mà nhỏ híu, nhỏ hiu!
Đặt tên Cô Bé Hạt Tiêu đúng rồi!
Bé đừng phụng phịu, chóng… ôi
Tôi theo hỏi tuổi tên thôi, giận gì?
 
Sao mà bé tí tì ti!
Tôi nuôi lớn nhé? Vừa, thì… thả ra!
 
-Bộ gà, thỏ, vịt, ba ba?
Bắt, nuôi, đem thả lơ là gần, xa.
 
-Hạt Tiêu cay thật à nha!
Thảo nào líu lưỡi, tim ta rầy rà
Lơ là? Ai dám đâu nà?
Phải nuôi chóng lớn để mà… cưới cheo*.
 *
Sao mà nhỏ xíu… xìu… xiu!
Thấy thương! Thương quá, hóa liều một phen
Tìm hoài chưa được chữ khen
Chỉ là mạn phép làm quen, hẹn hò.
 
Sao mà nhỏ… nhó… nhò… nho!
Thèm nuôi bé lớn! Có cho hẹn thề?
 
Sao mà mê… mễ… mề… mê!
Chân đi muốn bước, nẻo về đã… quên!
Bỏ tôi giữa phố thông thênh
Lỡ đi lạc chốn tấp tênh thảm sầu?
 *
-Sao mà “sầu”… sẩu sầu Sâu!
Lo thân hổng nỗi, “Sâu” sao nuôi người?

Á Nghi*30.5.2017
 
*CHEO CƯỚI: Lệ nộp cho làng về việc cưới xin bằng tiền hay đồ vật
*SÂU: tên riêng

ĐÁ VÀNG” 
NẶNG LẮM ANH ƠI!

Anh dư nhung nhớ mỏi mòn
Em thừa nguồn ngọn héo hon đợi chờ
Họ hàng cứ hối “se tơ
Bạn bè thúc “kết tóc”, mơ “ngày lành”.
 
Tháng nào “tháng… tốt” hở anh?
Ba manh áo rách có lành chiếu manh?
Tóc” mình “kết” lại: mãi xanh?
Tơ se” chung mối hoàn thành lụa chi?
 
Nghe câu “Phu xướng, phụ tùy
Chưa nghe “phụ xướng”, phu quỳ hay đi?
Làm dâu có được chỉ huy?
Mấy anh làm rể từ bi có thừa?
 
Hay là đánh sáng, tát trưa
Sau khi chè chén say sưa cùng người?
Làm dâu, mấy buổi được cười?
Hay là trong héo, ngoài tươi hở chàng?
 
Bạn em “kết nghĩa đá vàng
Mà sao lệ cứ hai hàng xốn xang?
Thôi đừng tính chuyện rịt ràng
Cứ thương nhau thế nhẹ nhàng hơn không?
Đá, vàng nặng, lại phập phồng
Theo anh sợ phải “sang sông” đắm đò!

Á Nghi*30.5.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét