Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2018

Đã Từ Lâu - Thơ Nguyệt - EmXưa


Mưa rớt hồn hoang lạnh bơ vơ
Thương ai ai gởi những dòng thơ
Chiều vương trong gió thuyền du tử
Trăng xuống ngàn lau khỏa bến bờ

Áo phai đã khép mờ nhân ảnh
Em ở đâu về khâu vết thương
Ai nắm tay ai, bàn tay lạnh
Môi khát tìm môi...Sương gió sương

Nguyệt - EmXưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét