Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2018

Nếu Như... - Thơ Long VũBóng    ai    ngồi    thui    thủi,
Nhìn    sóng    cuộn   ngậm    ngùi,
Ngọn    ập    đùa    lá    úa,
Lay    dã    tràng    ngược    xuôi  .

Con    dã    tràng    tới    lui,
Chắt    chiêu    từng   hạt    cát,
Xây    bến   tình    mộc   mạc,
Dẫu    chỉ    là     phút    giây   ,

Dẫu     như    là     khói    ma^y
Ôi   nhạt    nhèo    bọt    nước,
Nỡ    lòng    nào   rẽ    bước,
Để    mộng    tình     bay    hoang,

Để    mộng    tình   tình    tan  .
Mộng    trôi    xa    lạc    bo*`
Dã    tràng    đứng    ngác    ngơ  .
Thương    bến    đợi    hoang    sơ  .

Nếu    như    sớm    gởi    vần    thơ,
Dấu    hài   trên   cát   chẳng    mờ    nhạt    phai .
Cung    đàn    cũng    chẳng    bi   ai  ,
Nếu    như   phố    nhỏ    không    hai    lối    ve^`

Còn    đâu    hương    thoảng    vai    kề ,
Đê     mê     mắt     biếc , lê    thê    nhịp    ti`n
Còn    chăng    biển    vọng     ập   i`nh
Dã     tràng    se   cát    một     mình     lui   cui.

Đêm    giăng    tối     thủi     tối     thui,
Sầu      vương     bến     lỡ     sụt     sùi    mưa    sa  .


Long Vũ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét