Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2018

Quáng Gà & Banh Càng - Thơ TÍMQuáng gà 

Thập thò đánh lận gạt dân ta 
Trọng lú y chang mụ tú bà 
Phải giử độc tài nòi ngạ quỷ 
Luôn gìn đảng trị giống tà ma 
Phản dân Việt cộng lưu manh nói 
Hại nước Ba Đình láo cá la 
Chú Chệt mưu thâm đang Hán hoá 
Ngân Quang Phúc chắc quáng gà à 

Tím 05/06/18
@
Banh càng 

Cộng đồng hải ngoại phá tan hoang 
Quốc nội đè đầu đám dân oan 
Việt công lưu manh cao dưới thế 
Ba Đình láo cá nhứt dương trần 
Gian tà quả báo gồi ôm lãnh 
Ác độc luân hồi phải chịu mang 
Tức nước vỡ bờ sao tránh khỏi 
Trâu bò chế độ sớm banh càng 

Tím 05/06/18

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét