Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2020

CÂY PHƯỢNG VỸ TÔI THƯƠNG - Thơ Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
Đêm hăm tám Tháng Tư tôi cấm trại
Sáng sớm hôm sau đứng tựa cửa song 
Nhìn cảnh mưa rơi lác đác ngoài sân
Giọt mưa rơi từ cành cây hoa Phượng

Như lệ khóc  người sắp mất quê hương.
Cành lá Phượng lao xao theo cơn gió
Như vẫy vẫy tay tiễn bạn lên đường
Chiều cùng ngày,  tôi rời bỏ quê hương

Từ  đó, tôi và Phượng phương trời xa cách.
Bốn mươi năm nương thân đất khách
Tháng Tư về ,  nhớ Cây Phượng năm xưa
Tiễn đưa tôi một buỗi sáng trời mưa.

Mong ngày nào quê hương không cọng phỉ
Tôi sẽ thăm  Cây  Phương Vỹ  Tôi Thương .

Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét