Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2020

NGÔN TRÍ, NGÔN DŨNG - Thơ Nguyễn NhơnSách có chữ:

Thất quốc chi đại phu bất khả ngôn Trí
Bại binh chi tướng bất khả ngôn Dũng

Đực làng Bưng Cầu kháng biện
Riêng trường hợp Dân Quân Cán Chính VNCH
Vì thời thế bất toàn
Nhưng đã làm hết sức mình
Chiến đấu cho đến giờ chót
Mới buông súng theo lịnh
Thua trận – Mất nước
Đi tù khổ sai vc trả nợ non sông
Nhất là đã hy sinh đổ máu
suốt 21 năm
giữ cho 18 triệu dân Miền Nam
được sống Tự do – No ấm
Như vậy Dân Quân Cán Chính VNCH
vẫn khả dỉ NGÔN DŨNG NGÔN TRÍ được

Chỉ trừ hai hạng sau đây
mất hết tư cách kháng biện:

Một là lính đào ngũ trước địch quân ( Déserteur )
Hai là dân chính đào nhiệm ( Abandon de poste )

Hai hạng người ấy mất tư cách
Dân Quân Cán Chính VNCH

Đó là lý do
Vì sao Dân Quân Cán Chính VNCH
vẫn ngẫng mặt cao đầu
Ngôn trí, ngôn dũng với cu li việt cọng
và những ai mất tư cách

Quân chính VNCH
Nguyễn Nhơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét