Thứ Ba, 25 tháng 8, 2020

THIẾU ...THỪA - Thơ Vui Ngọc Trân

Inline image

Ngày xưa còn bé tắm mưa,
Vô tư chẳng biết thiếu ..thừa của nhau,
Nhìn em anh nói ...nó đâu?
Nhìn anh em nói tại sao ..có vòi?

Bây giờ hai đứa nên đôi,
Tăm chung lại nhớ cái thời xa xưa,
Cái thời mình tắm dưới mưa,
Bây giờ mới biết ....thiếu thừa của nhau .

Ngọc Trân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét