Thứ Ba, 11 tháng 8, 2020

TÔI RAO BÁN NGẬM NGÙI - Thơ LÊ MAI - THANH THANH chuyển ngữ
Cho tôi lại chút dại khờ
Như xưa
Yêu - chẳng biết ngờ vực chi
Khôn ngoan giờ
Để làm gì?
Cho tim ngần ngại hết thì xuân trong

Cho tôi lại chút mềm lòng
Bâng khuâng nét mắt mơ vòng tay ngoan
Bây giờ hơn thiệt tính toan
Thời gian đi mất
Tôi tròn cô đơn.

Cho tôi lại chút dỗi hờn
Vu vơ mộng mị
Mau buồn
Mau khuây
Tôi rao bán ngậm ngùi này
Có ai cũng tiếc xót đầy như tôi? 


                                   LÊ MAI


I AM CRYING MY COMPASSION

Give me back a bit of nature naïve
Like love in the past in chime
Without having thru the path to weave.
Wisdom at present is for what
If not for my heart
To hesitate, waste the spring prime.

Give me back a bit of soul supple
With musing eyes dreaming of arms duple.
Better than now to calculate loss and gain
While time life would drain
And solely solitary I would remain.

Give me back a bit of self sulky,
Aimless, dreamy,
Quick to displease [to be sad]
But also quick to appease [to be glad].
I am crying this of my compassion;
Does anyone feel rue after my fashion?


Translation by THANH-THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét