Thứ Hai, 3 tháng 8, 2020

This feeling, this sentiment of mine - Niềm Cảm Xúc Của Anh - Thơ Wissai - Mùi Quý Bồng
Cảm xúc của anh rồi sẽ chết
Trên cành nho nếu em nhất quyết 
Lặng thinh và bỏ mặc, không màng.
Dọa em ư, không đâu, anh không
Với xúc cảm, thở than, rên xiết
Vì với anh, nó luôn diễm tuyệt.

Tư tưởng, giấc mơ một đời anh, 
Thật hiếm, và xa đến rùng mình 
Khi anh nghĩ không dưng chúng đến.
Những hy vọng, ước mơ, hoài niệm, 
Tưởng đã phôi phai bỗng đột nhiên
Dồn dập ùa trở lại trong anh.

Anh đang đắm chìm trong cay đắng 
Của những ký ức còn chĩu nặng 
Hoàng hôn đời đậm bóng hình em 
Một cuộc đời hỗn loạn, cô đơn 
Những người yêu mất, còn, vô nghĩa 
Bởi vì có em, anh không thể.  

Anh trở thành thi sĩ vì em
Tất cả những công việc anh làm 
Viết, đọc, kể luôn thể dục 
Chỉ cốt để làm sao quên Niềm Cảm Xúc Của Anh

Cảm xúc của anh rồi sẽ chết
Trên cành nho nếu em nhất quyết 
Lặng thinh và bỏ mặc, không màng.
Dọa em ư, không đâu, anh không
Với xúc cảm, thở than, rên xiết
Vì với anh, nó luôn diễm tuyệt.

Tư tưởng, giấc mơ một đời anh, 
Thật hiếm, và xa đến rùng mình 
Khi anh nghĩ không dưng chúng đến.
Những hy vọng, ước mơ, hoài niệm, 
Tưởng đã phôi phai bỗng đột nhiên
Dồn dập ùa trở lại trong anh.

Anh đang đắm chìm trong cay đắng 
Của những ký ức còn chĩu nặng 
Hoàng hôn đời đậm bóng hình em 
Một cuộc đời hỗn loạn, cô đơn 
Người yêu mất, hay còn, vô nghĩa 
Bởi vì có em, anh không thể.  

Anh trở thành thi sĩ vì em
Tất cả những công việc anh làm 
Viết, đọc, kể luôn thể dục 
Chỉ cốt để làm sao quên được 
Hình ảnh em, xa cách, nhớ nhung.
Bây giờ em trở lại, bỗng dưng.
Anh tự hỏi, chừng nào em sẽ 
Lại ra đi, như là em đã?

Mùi Quý Bồng
(phóng tác)
08/03/2920

*****

This feeling, this sentiment of mine

This feeling, this sentiment of mine will die on the vine,
If thou maintain silence and pretend it's not even there.
This is no threat; this is the way feelings are aligned.
I'm not whining about something that's divine.

This thought, this dream of mine is so far out and rare
That I shudder to think why it came to me in the first place.
Memories and hopes and dreams are all rushing back to me;
All the things a long time ago I thought were already erased. 

Now I'm drowning anew in the sea of bittersweet memories.
Thy ghost has returned in the twilight of my life.
And what a turbulent and lonely life it has been
With all the women coming and going while thou art not my wife. 

Dost thou ever know I've become a poet all because of thee. 
I read, write, and exercise; I do all these not so much for me
As to keep thy image, my remembrance of thee far away.
Now thou hast come back; how long art thou going to stay?

Wissai
November 2, 2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét